Niuernermik ilinniarfik

Om IT-Tek

Akademiuddannelsen, IT-ledelse og –teknologi

IT-Tek er en videregående uddannelse i Niuernermik Ilinniarfik
Nuuk. Der kan man lære om skriftligt- og mundtligt
kommunikation, netværk og operativsystemer, om kodning,
om programmering, generelt om it, projektledelse og
organisationsteorier. Uddannelsens varighed er 2 år.
Der er 1½år skoleophold og uddannelsen afsluttes med det
sidste 3 måneders virksomhedspraktik og et afgangsprojekt.
Der er i alt 10 forskellige fag i løbet af den to årige varighed.
Hvis man er færdiguddannet som it-tek kan man starte som
projektleder, konsulent ellerit-medarbejder.

Fag IT-ledelse og –teknologi

1. Semester

1. Skriftlig mundtlig kommunikation
2. virksomhedskendskab
3. Netværk og operativsystemer
4. Teknologi

2.Semester

5. Projektledelse
6. It-design og udvikling
7. Database og programmeringsteknik
8. Rådgivnings- og konsulentfunktion
9. Sikkerhed
10. Afgangsprojekt

IT-Tek Lærer

Om Os

Vi er gruppe 3 og går på AU IT-Tek-linjen.
Vi har taget denne uddannelse fordi vi er interesseret inden for IT og projektleder.
I AU IT-Tek lærer vi meget IT-teknologi og ledelse,
også lærer meget om skriftlig kommunikation samt hvordan vi skal opføre
os under fremlæggelser. Vi støtter og arbejder meget sammen.
Vi får meget spændende opgaver og udfordringer, og vi har ikke
fortrudt at taget denne uddannelse.
VideoAnsøge

For at blive optaget på den 2-årige akademiuddannelse
skal du have en gymnasial uddannelse,
en adgangseksamen til ingeniøruddannelse eller en
relevant erhvervsuddannelse.
Hvis du interesseret dig for IT og ledelse, passer denne
uddannelse godt til dig.
Man skal ikke forvente sig til så meget som at går ind til
værksted og reparer computer,
skærm, hardware eller noget lignende om teknologisk
reparation eller intense hacking om computer.

Adgang via erhvervsuddannelse:

1. Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
2. Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
3. Elektriker, bygningsautomatik
4. Elektriker, installationsteknik
5. Elektriker, kommunikationsteknik
6. Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
7. Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
8. Elektriker ved Jern- og Metalskolen i Nuuk
Specifikke adgangskrav: engelsk C og matematik C

Du kan søge ind på din ønskede
erhvervsuddannelse via nedenstående ansøgningsskema.

Find din lokale Majoriaq


Antal dage til ansøgningsfrist